preloader
Zakázat preloader

Nové dětské centrum v Tišnově

V PODPALUBÍ – klub pro předškolní děti ve věku 3-7 let

Od září 2021 otevíráme v Tišnově nové výchovně-vzdělávací zařízení pro děti předškolního věku v prostorách herny V PODPALUBÍ na ulici Květnická 1979.

Naším cílem je připravit pro děti takové prostředí, kde se budou moci zdravě rozvíjet. Z tohoto důvodu je V PODPALUBÍ pohyb na prvním místě! Jsme přesvědčeni o tom, že pohyb jako takový je pro děti v předškolním věku naprosto zásadní a nepostradatelný. Díky pravidelnému a správnému pohybu se děti učí i mnoha dalším dovednostem.

V PODPALUBÍ chceme děti rozvíjet ve všech oblastech – fyzické, psychické i sociální a tomu bude odpovídat i nabídka různorodých aktivit. Proto preferujeme celotýdenní docházku dětí, ale je možnost docházet k nám i na tři dny v týdnu.

Školné na měsíc činní 7000,- Kč (tzn. docházka 5 dní v týdnu), v případě docházky na 3 dny v týdnu 5000,- Kč za měsíc.

Provoz zařízení bude probíhat ve všedních dnech od 7:00 do 17:00.

Informativní schůzka pro zájemce proběhne ve čtvrtek 29. 4. 2021 v 17:00 hod. v prostorách herny V PODPALUBÍ.

Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Knoflíčková

tel:+420 734 456 515;e-mail: vladimira.knoflickova@fincentrum.com

Předškolní klub V PODPALUBÍ nabízí:

1. Zapojení Vašeho dítěte do projektu LOKOMOCE

• proškolený personál s dětmi každodenně cvičí

• vývoj dítěte je pravidelně sledován fyzioterapeutem

• rodiče dostávají výsledky fyzioterapeutických vyšetření, mohou být přítomni při

samotném vyšetření a konzultovat případné otázky

• cvičení probíhá zábavnou a hravou formou s ohledem na věk dětí

2. Pobyt dětí venku za každého počasí

• klademe důraz na častý pobyt dětí na čerstvém vzduchu

• nedaleký les nabízí možnost vycházek a výletů

• dle počasí lze přesunout vzdělávací aktivity do blízké přírody příp. na terasu budovy

3. Přípravu předškolních dětí na vstup do ZŠ

• pedagog provádí komplexní diagnostiku předškoláka, při které se zjišťuje připravenost na školu

• pedagog poskytuje konzultace rodičům, nabízí možnosti, jak dítě vhodně rozvíjet

4. Podnětné a estetické prostředí pro Vaše dítě

• interiér budovy nabízí dětem příjemné prostředí pro hru i učení

• výhodou je i unikátní herní prvek uvnitř budovy, který dětem zajistí nejen zábavu, ale i trénink

pohybových dovedností

5. Individuální přístup k Vašemu dítěti a zpětnou vazbu pro rodiče

• podpora samostatnosti dětí při běžných denních činnostech

• zkušený pedagogický personál připravuje činnosti dle potřeb a zájmu dětí

• pedagogové podporují vývoj dítěte ve všech oblastech (fyzické, psychické, sociální) a pravidelně

poskytují rodičům zpětnou vazbu

6. Plnohodnotnou a zdravou stravu pro děti

• podpora samostatnosti dětí při přípravě svačinek

• osvěta v oblasti zdravé výživy

Veškeré informace najdete na informačním letáku. 


Ilustrační obrázek