Pohyb jako prevence

Firmy

Důležitou součástí našeho projektu je spolupráce s firmami. Učíme zaměstnance zacházet se svým tělem tak, aby si ho co nejméně poškozovali. Podle profesního zařazení pro ně připravujeme kompenzační cvičení, která vedou k úpravám svalových dysbalancí, zlepšují koordinaci pohybu, předcházejí předčasným degenerativním změnám pohybového aparátu a bolestivým stavům, které je přivádějí k lékařům a do stavu práce neschopných. Zejména bolesti zad, které jsou třetí nejčastější diagnózou, začínají být obrovským socioekonomickým problémem. Snažíme se ho řešit! Toto téma je v současnosti velmi aktuální v návaznosti na skoro nulovou nezaměstnanost a zaměstnavatelé denně řeší nedostatek pracovníků ve firmách. Stále více si uvědomují, že zdravý zaměstnanec = prosperující firma.

Jsme tým medicínsky vzdělaných a systematicky se vzdělávajících odborníků v oboru neuropsychiatrie a fyzioterapie. Vycházíme z našich letitých osobních i profesních zkušeností. Jsme také sportovci, trenéři a cvičitelé. Vnímáme pohyb jako základ života člověka, proto učíme děti, dospělé i seniory zdravému, anatomicky koordinovanému pohybu. Řešíme poruchy „funkce“ těla i mozku, učíme lidi vnímat své tělo a naslouchat mu, zaintegrovat zdravý pohyb do běžného denního režimu a profese. Naše cvičení jsou pestrá a zábavná, šitá na míru.

Cílem našeho projektu je:

  • představit pohyb jako základní aspekt zdraví
  • zlepšit pohybovou gramotnost pracujících
  • přecházet předčasnému opotřebení pohybového aparátu v důsledku jednostranného statického zatížení na terénu svalových dysbalancí a vadného držení těla včetně sedavé práce u počítače
  • řešit bolestivé stavy na základě funkčních i následných strukturálních změn

Pro firmy nabízíme tyto „balíčky“

Klinické a funkční vyšetření zaměstnanců

Vyšetření každého zaměstnance. Jedná se o vyšetření postury, stability koordinace, vyšetření páteře, kloubů, stoje, chůze, opory atd. + základní neurologické vyšetření. Každému zaměstnanci je založena karta, dále je sledován a případně po určité době znovu vyšetřen (podobný systém máme u projektu Lokomoce v MŠ u dětí, které jsou zapojeny do našeho projektu - viz Projekt MŠ).

Individuální či skupinová cvičení pro zaměstnance

Zaměřená na úpravu vadného držení těla, svalových dysbalancí, podporu kognitivně - motorických funkcí, zlepšení koordinace, relaxační cvičení, cvičení s vlastním tělem i různými pomůckami. Cvičení probíhají také dle pracovní zátěže jednotlivých pracovníků – podle toho zda se jedná o THP pracovníky nebo dělníky. Naše cvičení jsou také zaměřena na prevenci neurodegenerativních onemocnění jako je demence, parkinsonova nemoc atd., tato onemocnění postihují v dnešní době stále více naší populace.

Workshopy + cvičení pro zaměstance v rámci Zdravých dnů

Rozsah je  3 hodiny z toho je úvodní část teoretická (cca 20 minut), poté praktické ukázky a odborné cvičení. Přítomna je MUDr. Chlupová + naši fyzioterapeuti.

Ceny za jednotlivé balíčky se odvíjí dle rozsahu a požadavku klienta. Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 608 450 500, rádi se s Vámi sejdeme osobně.