Nová mateřská škola v Tišnově

LOKOMOCE V PODPALUBÍ

Zápis do nové mateřské školy LOKOMOCE V PODPALUBÍ

Vážení rodiče,
V září 2021 pro vaše děti otevíráme novou mateřskou školu, která bude plná pohybu, her, pobytu na čerstvém vzduch a sluníčku, zdravé stravy, kreativity a samostatnosti.

Zdravá pohybová aktivita dává dítěti příležitost poznávat samo sebe, své tělo, své limity, ovlivňuje jeho emoce, snižuje psychické napětí a zvyšuje jeho imunitu. Dítěti je pohyb vlastní, každé dítě se rádo hýbe, ale musí mu být dána příležitost tuto potřebu poznat, rozvíjet a hlavně mít z ní radost.

Vaše děti budou ve školce vedeny unikátní koncepcí projektu LOKOMOCE , týmem odborníků, kteří vnímají pohyb jako základ života a fyzického zdraví. Vytvořili unikátní koncept, který propojuje odbornost neurologie, fyzioterapie, pohybové terapie a psychologie. Řeší dopad sedavého způsobu života (zejména dětské populace) na motorický, psychický i sociální vývoj dítěte.

Přijímáme děti ve věku 3 – 6 let, kapacita je omezena na 18 dětí. Minimum je třídenní docházka. Přednost mají děti s celotýdenní docházkou.
Mateřská škola bude otevřena v budově dětské herny V Podpalubí (Květnická 1979, Tišnov) v pracovní dny od 7 do 17 hodin.
Program MŠ bude zaměřen na kreativitu, samostatnost, kolektivní spolupráci a rozvoj dalších dovedností dětí.

Jak se přihlásit?

Podrobné informace najdete na webových stránkách LOKOMOCE www.lokomoce.eu.

Zápis do MŠ bude probíhat společně s informacemi pro rodiče a seznámením s pedagogy ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 8:00 do 17:00 v budově dětské herny V Podpalubí.
Potřebné dokumenty k přihlášení a informace si můžete stáhnout na www.lokomoce.eu

Kontakt:

Ing. Vladimíra Knoflíčková, tel. 734456515,
mail: vladimira.knoflickova@fincentrum.com

Ing. Vladimíra Knoflíčková

Informační leták

Organizace dne MŠ Podpalubí

Ráno od 7:00 do 8:30 se děti postupně schází ve školce. V tuto dobu paní učitelka nabízí dětem různorodé aktivity individuální, skupinové a frontální. Jedná se o výtvarné, hudební a pohybové činnosti, logopedickou prevenci, konstruktivní hry, společenské hry, námětové hry atd. Děti si volí činnosti dle svých potřeb a zájmů, zároveň jsou i vhodnou motivací zapojovány do skupinových a frontálních aktivit.

Po příchodu všech dětí do školky se koná ranní kruh a přivítání, v kruhu mají děti možnost sdělit ostatním, jak se zrovna mají, sdílet své zážitky… Mluví vždy jeden, ostatní poslouchají.

Od 8:45 do 9:30 probíhá pravidelné cvičení LOKOMOCE. Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle věku, obtížnost cvičení je pak přizpůsobena dané věkové skupině. Každá skupina cvičí cca 25 minut. Děti se na cvičení převlékají. Jedná se o zdravotní pohybovou aktivitu organizovanou zábavnou formou, kdy děti trénují správné držení těla, zvyšují svoji zdatnost i obratnost, učí se koordinovat své pohyby, orientovat se v prostoru a celkově poznávat své tělo a jeho možnosti.

Po cvičení děti svačí. Učí se být co nejvíce samostatné – chystají si a odnáší nádobí, nalévají si pití, mažou si chleba…

Po svačině se děti převlékají a odchází ven. Venku jsou činnosti plánované podle aktuálního počasí. Vždy ale mají děti dostatek času a prostoru pro volnou hru a můžou se dle libosti „vyběhat“.

Od 12:00 do 12:30 probíhá oběd. Děti jsou opět vedeny k samostatnosti, učí se držet a používat příbor, odnáší špinavé nádobí, nalévají si pití.

Po obědě některé děti odchází domů, ostatní se převlékají do pyžámek a chystají se na odpočinek. Paní učitelka čte dětem pohádku. Děti, které již nemají potřebu odpoledního spánku, mohou po půlhodině vstávat a věnovat se tichým činnostem. Paní učitelka se věnuje dětem individuálně, v tuto dobu se zaměřuje na předškolní přípravu pětiletých dětí. Ve 14:30 pak vstávají všechny děti a postupně svačí.

Od 15:00 do 17:00 si rodiče mohou vyzvedávat své děti. V tento čas také probíhají individuální či skupinové aktivity preferované dětmi, případně s dětmi pracuje učitelka individuálně.

V případě příznivého počasí přesouváme co nejvíce aktivit ven, do přírody či na terasu školky.

Děti mají vedenou zdravotní kartu, po vyšetření fyzioterapeutem jsou rodiče seznámeni se správným vývojem jejich dítěte. Do školky fyzioterapeut pravidelně dochází. Paní učitelky se vzdělávají s odborníky projektu LOKOMOCE a své zkušenosti využívají v denních pohybových aktivitách dětí.

Děti se učí i základy angličtiny formou her a písniček. 

Provoz školky probíhá od 7:00 do 17:00.

7:00 – 8:30   Příchod dětí
8:30 – 8:45   Ranní kruh a společné přivítání
8:45 – 9:30   Pravidelné cvičení - LOKOMOCE 
9:30 – 10:00  Přesnídávka
10:00 – 12:00 Pobyt venku
12:00 – 12:30 Oběd
12:30 – 14:30 Odpolední odpočinek
14:30 – 15:00 Svačina
15:00 – 17:00 Postupný odchod dětí