preloader
Zakázat preloader

Úspěšné představení Lokomoce zástupcům Národní sportovní agentury

Dne 27.2. proběhlo představení projektu Lokomoce zástupcům Národní sportovní agentury v čele s panem Hniličkou v MŠ Ivaň, což je pro nás velká čest. 

Jsme moc rádi, že se náš projekt líbí a věříme, že bude jeho podpora vedena centrálně, aby se do projektu mohly zapojit všechny MŠ, které o to mají zájem.

Velmi děkujeme paní ředitelce, pedagogům a hlavně dětem z MŠ Ivaň, byli všichni úžasní a moc šikovní. Děkujeme také zástupcům Národní sportovní agentury, že se přijeli podívat, jak projekt funguje.

Ilustrační obrázek


Ilustrační obrázek


Ilustrační obrázek


Ilustrační obrázek


Ilustrační obrázek