preloader
Zakázat preloader

Lokomoce a fond EHP 2014-2021

Rádi bychom vám sdělili, že jsme získali grand z fondu EHP 2014-2021 vypsaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Těšíme se na další projekty, které díky tomu můžeme přinést. V programu na podporu psychické odolnosti a duševního zdraví se zaměříme na děti předškolního věku ve spolupráci s učiteli v mateřských školách a s rodiči. 

Více informací si můžete vyslechnout od hlavní fyzioterapeutky spolku Lokomoce, Mgr. Martiny Haklové.