Pohyb jako prevence

Grant z fondu EHP 2014 – 2021

 • Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí
 • Jedinečný projekt pro podporu psychické odolnosti a zdravého psychomotorického vývoje dětí
 • Ucelený program pro děti v předškolním věku, jejich rodiče a pedagogy
 • Smyslem projektu je získat děti pro pohyb a zdravý životní styl, který jim pomůže vyrovnat se stresem a vybaví je dobrými zdroji pro život

Projekt podpořen z Programu Zdraví financovaného z Malého grantového schématu z fondů EHP 2014-2021 vedeného pod registračním číslem ZD – MGS1 – 064.

EEA Grants

Program projektu

 • Pravidelné pohybové aktivity dětí přímo v rámci denních aktivit školky
 • Mentoring a supervize pedagogů, kteří s dětmi denně pracují
 • Pohybové aktivity jsou hravé a zábavné
 • Jednotlivá cvičení vytvořené fyzioterapeuty
 • Působí na zdravý psychomotorický vývoj, prevenci vadného držení těla, skolióz, poruchy klenby, nožních a jiných odchylek pohybového aparátu, podporu multisenzorické stimulace včetně řečových funkcí
 • Součástí programu je vstupní a výstupní fyzioterapeutické screeningové vyšetření dětí
 • Workshopy pro rodiče s psychologem zaměřené na podporu vyváženého přístupu k digitálním technologiím, prevence závislostí na internetu, podporu psychické odolnosti, podpory psychosociálního vývoje dětí
 • Workshopy pro rodiče s neurology nebo fyzioterapeuty týkající se podpory zdravých pohybových návyků a vzorců, zdravého fyziologického vývoje dětí

Podrobné informace o projektu ke stažení (pdf, 2,9 MB)

Harmonogram pro školní rok 2022/2023

Náš tým

MUDr. Jaroslava Chlupová

MUDr. Jaroslava Chlupová

Zakladatelka Lokomoce, neurolog

Mgr. Martina Haklová

Mgr. Martina Haklová

Hlavní fyzioterapeut Lokomoce

Mgr. Zuzana Pavelcová

Mgr. Zuzana Pavelcová

Hlavní psycholog Lokomoce

Jakub Hovorka

Jakub Hovorka

Hlavní lektor Lokomoce

Partner projektu

Na tomto projektu spolupracujeme s norským partnerem: Katedra psychologie University vědy a techniky v Trondheimu v Norsku (Norwegian University of Science and Technology) 
Součástí katedry psychologie je Centrum pro výzkum lidského vývoje (The Human Development Research Center), které je užším partnerem projektu. Vedoucí centra prof. Lars Wichstrom je kontaktní osobou našeho projektu. Centrum vede výzkum v oblast fyzické aktivity, stravovacích návyků, obezity, času před obrazovkou (tzv. Screen time) a způsobu užívání internetu u dětí a dospívajících. Výzkumné aktivity se rovněž soustředí na vývoj sociálních kompetencí a prediktory duševního zdraví u dětí a dospívajících.
Spolupracujeme na evaluaci výstupů klíčových aktivit projektu a metod mapujících účinky workshopů na rodičovské kompetence v oblasti prevence nadužívání internetu a digitálních technologií, sedavého chování a fyzické inaktivity. Partnerství je pro realizaci projektu důležité pro obohacení odborné činnosti projektu, vzájemné čerpání odborné praxe obdobných aktivit realizovaných v Norsku.

Kontakty

Milena Povolná - administrace projektu
Povolna@lokomoce.eu
Zuzana Pavelcová - manažer a hlavní psycholog projektu
Pavelcova@re-life.cz

Fondy EHP: www.fondyehp.cz

 

 

 

Pozvánka na vzdělávací akci - zdravý pohyb dětí

 

GRANT EHP 2014 - 2021 - PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ OD 12/2021

PROSINEC:

 • 13.12.2021 MŠ Ivaň, 15.12.2021 MŠ Velké Pavlovice, 16.12.2021 MŠ Božetěchova Brno, MŠ Berušky a Čtyřlístek Benešov, proběhly informační schůzky pro rodiče ve všech MŠ, které jsou do projektu zapojeny a naši lektoři za psychologickou sekci i fyzioterapeutickou sekci je seznámili s konceptem projektu.
 • Zahájili jsme screeningové vyšetření dětí v MŠ zapojených do projektu.

LEDEN:

 • Pokračování screeningového vyšetření dětí v MŠ.
 • Za psychologickou sekci Mgr. Zuzana Pavelcová a Mgr. Aneta Šírková absolvovaly 13.01.2022 online konzultaci s norským partnerem Larsem Winstromem, kde si v průběhu schůzky představili projekt, shrnuli dosavadní činnost a zkonzultovali dotazník pro rodiče, který má mapovat postoje a chování rodičů týkající se fyzické aktivity, sedavého chování a času ztraceného před obrazovkami.
 • 27.01.2022 v MŠ Velké Pavlovice proběhl první workshop pro rodiče za psychologickou sekci s Mgr. Zuzanou Pavelcovou a Mgr. Anetou Šírkovou, rodiče se na něm dozvěděli, jak s dětmi nastavit doma pravidla zdravého užívání digitálních technologií, jak nastavit jejich bezpečnost na síti a na co si dát pozor.
 • Ukončeno screeningové vyšetření dětí, vyšetřeno bylo 403 dětí v pěti MŠ.

ÚNOR:

 • 15.02.2022 v MŠ Velké Pavlovice proběhl první praktický workshop pro rodiče za fyzioterapeutickou sekci s MUDr. Jaroslavou Chlupovou, kde byli rodiče seznámeni s problematikou nejčastějších odchylek v rámci kineziologického vyšetření dětí, v praktické části bylo rodičům vysvětleno a předvedeno jak na tyto odchylky reagovat a aktivně s nimi pracovat.
 • Pokračování workshopů pro rodiče za psychologickou sekci 02.02.2022 v MŠ Ivaň, 03.02.2022 v MŠ Berušky Benešov, 07.02.2022 v MŠ Božetěchova Brno a 24.02.2022 MŠ Čtyřlístek Benešov s Mgr. Zuzanou Pavelcovou a Mgr. Anetou Šírkovou.

BŘEZEN:

 • Proběhly další praktické workshopy pro rodiče za fyzioterapeutickou sekci, 03.03.2022 v MŠ Božetěchova Brno s MUDr. Jaroslavou Chlupovou a 17.03.2022 v MŠ Berušky a Čtyřlístek v Benešově s Mgr. Martinou Haklovou a lektorem Jakubem Hovorkou.
 • 19.03.2022 v MŠ Berušky a Čtyřlístek v Benešově proběhly praktické workshopy pro pedagogy s MUDr. Jaroslavou Chlupovou a s lektorem panem Jakubem Hovorkou.

DUBEN:

 • 7.4. 2022 proběhl v MŠ Ivaň další workshop pro rodiče za fyzioterapeutickou sekci.
 • 23.4. 2022 se uskutečnil workshop pro pedagogy z MŠ Božetěchova Brno s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Haklovou.
 • 26.4. proběhl v MŠ Ivaň a 27.4. 2022 v MŠ Božetěchova Brno workshop pro rodiče s psycholožkou Mgr. Anetou Šírkovou.
 • 29.4. 2022 absolvovali pedagogové z MŠ Velké Pavlovice a MŠ Ivaň workshop s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Haklovou a panem Jakubem Hovorkou.

KVĚTEN:

 • V průběhu celého května probíhalo screeningové vyšetření dětí ve všech pěti MŠ zapojených do projektu.
 • 3.5.2022 se uskutečnil workshop pro rodiče v MŠ Velké Pavlovice s Mgr. Anetou Šírkovou.
 • 12.5.2022  se uskutečnil workshop pro rodiče v MŠ Berušky Benešov s Mgr. Zuzanou Pavelcovou.
 • 18.5. 2022 proběhl workshop pro rodiče v MŠ Čtyřlístek Benešov rovněž s Mgr. Zuzanou Pavelcovou.
 • 27.5. 2022 jsme pořádali ve Velkých Pavlovicích osvětovou akci pro veřejnost, kde Mgr. Martina Haklová nabídla rodičům a dětem možnost podoskopického zhodnocení chodidla; lektor pan Hovorka rodičům vysvětlil a názorně ukázal, jak vybrat dětem správnou obuv, která má nohu chránit, ale neomezovat; teoretickou přednášku o držení těla a důležitosti pohybové gramotnosti dětí vedla MUDr. Jaroslava Chlupová, která následně prakticky ukázala rodičům dětí cviky na téma chodidlo, jeho mobilita, pružnost a aktivita.

ČERVEN:

 • V průběhu června jsme vyšetřili zbývající děti v MŠ.
 • 20.6. 2022 online schůzka pro rodiče dětí MŠ Božetěchova s psycholožkou Mgr. Anetou Šírkovou.
 • 21.6. 2022 online schůzka pro rodiče dětí MŠ Ivaň s psycholožkou Mgr. Anetou Šírkovou.
 • 21.6. 2022 online schůzka pro rodiče dětí MŠ Berušky Benešov s psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelcovou.
 • 22.6.2022 online schůzka pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek Benešov s psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelcovou.
 • 23.6. 2022 online schůzka pro rodiče dětí MŠ Velké Pavlovice s psycholožkou Mgr. Anetou Šírkovou.

SRPEN:

 • 30.8. 2022 informační schůzka pro rodiče dětí MŠ Kralice nad Oslavou s MUDr. Jaroslavou Chlupovou
 • 30.8. 2022 informační schůzka pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek Benešov s psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelcovou

ZÁŘÍ:

 • 5.9.2022 informační schůzka pro rodiče dětí MŠ Berušky Benešov s psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelcovou
 • 6.9.2022 informační schůzka pro rodiče dětí MŠ Pozořice s MUDr. Jaroslavou Chlupovou
 • 8.9.2022 informační schůzka pro rodiče dětí MŠ Velké Pavlovice s panem Jakubem Hovorkou
 • 12.9. 2022 jsme zahájili screeningové vyšetření dětí v MŠ Pozořice
 • 15.9.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ Čtyřlístek Benešov
 • 16.9.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ Kralice nad Oslavou
 • 21.9.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ Berušky Benešov

ŘÍJEN:

 • 5.10.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ Velké Pavlovice
 • 6.10.2022 workshop pro rodiče MŠ Velké Pavlovice s psycholožkou Mgr. Anetou Novotnou Šírkovou
 • 12.10.2022 workshop pro rodiče MŠ Kralice nad Oslavou s psycholožkou Mgr. Anetou Novotnou Šírkovou
 • 12.10.2022 workshop pro pedagogy MŠ Velké Pavlovice
 • 12.10.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ Velké Pavlovice
 • 13.10.2022 workshop pro rodiče MŠ Pozořice s psycholožkou Mgr. Anetou Novotnou Šírkovou
 • 13.10.2022 workshop pro rodiče MŠ Berušky Benešov s psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelcovou
 • 15.10.2022 workshop pro pedagogy MŠ Kralice nad Oslavou
 • 20.10.2022 workshop pro rodiče MŠ Čtyřlístek Benešov s psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelcovou
 • 21.10.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ Velké Pavlovice

LISTOPAD:

 • 4.11.2022 screeningové vyšetření dětí v MŠ Berušky a Čtyřlístek Benešov
 • 5.11.2022 workshop pro pedagogy MŠ Berušky a Čtyřlístek Benešov
 • 11.11.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ velké Pavlovice
 • 26.11.2022 workshop pro pedagogy MŠ Pozořice

Připravujeme další informace ...


MOVEMENT AS PREVENTION

GRANT FROM THE EEA GRANTS 2014 – 2021

On 2 December 2021, we received a grant from the Health Programme of the EEA Grants 2014 - 2021 for our project Promoting mental resilience and mental health through the prevention of sedentary behaviour and the healthy use of digital media in pre-school children, which is numbered ZD-MGS1-064.

We cooperate on this project with our Norwegian partner: the Institutt for psykologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

The Department of Psychology at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Norway, is a research organisation that applies scientific knowledge to prevention programmes for school-age children, with a focus on the development of social competence and mental health in children. The Department of Psychology includes the The Human Development Research Centre, hereafter referred to as the Centre, which will be a closer partner in the project. The head of the centre, Prof. Lars Wichstrøm, is the contact person for our project. The Centre conducts research on physical activity, diet, obesity, screen time and internet use among children and adolescents. The research activities also focus on the development of social competence and predictors of mental health in children and adolescents. We will collaborate on evaluating the outcomes of key project activities and methods mapping the effects of workshops on parental competencies in preventing internet and digital technology overuse, sedentary behaviour and physical inactivity. The partnership is important both for the project implementation in order to enrich the professional activities of the project and for mutual learning from the professional practice of similar activities implemented in Norway.

EEA Grants

EEA Grants: www.fondyehp.cz

EEA GRANT 2014 – 2021 - LIST OF ACTIONS FROM 12/2021

DECEMBER

 • 13.12.2021 MŠ Ivaň, 15.12.2021 MŠ Velké Pavlovice, 16.12.2021 MŠ Božetěchova Brno, MŠ Berušky a Čtyřlístek Benešov, information meetings were held for parents in all kindergartens involved in the project and our lecturers from the psychological section and the physiotherapy section introduced them with the concept of the project.
 • We started screening of children in the kindergartens involved in the project.

JANUARY

 • Screening of children in kindergartens continued.
 • On behalf of the psychology section, Mgr. Zuzana Pavelcová a Mgr. Aneta Šírková attended an online consultation with the Norwegian partner Lars Wichstrøm on 13.01.2022, during the meeting the psychologists introduced the project, summarized the activities to date and consulted a questionnaire for parents to map parents' attitudes and behaviours regarding physical activity, sedentary behaviour and screen time.
 • On 27.01.2022, the firs psychological workshop for parents took place in the MŠ Velké Pavlovice with lecturers Aneta Šírková and Zuzana, parents learned how to set the rules of healthy use of digital technologies at home with their children, how to set their safety on the network and what to be careful about.
 • Screening of children was completed, 403 children were screened in five kindergartens.

FEBRUARY

 • 15.02.2022 the first practical workshop for parents with physiotherapy section took place at MŠ Velké Pavlovice with MUDr. Jaroslava Chlupova, parents were introduced to the most common deviations in the kinesiological examination of children, in the practical part, parents were explained and demonstrated how to react to these deviations and actively work with them.
 • 02.02.2022 psychological workshops continued in MŠ Ivaň, 03.02.2022 in MŠ Berušky Benešov, 07.02.2022 in MŠ Božetěchova Brno and 24.02.2022 MŠ Čtyřlístek Benešov with Mgr. Zuzana Pavelcová and Mgr. Aneta Šírková.

MARCH

 • There were further practical workshops for parents led by the physiotherapy section, 03.03.2022 in MŠ Božetěchova Brno with MUDr. Jaroslav Chlupová and 17.03.2022 in MŠ Berušky and Čtyřlístek in Benešov with Mgr. Martina Haklová and lecturer Jakub Hovorka.
 • 19.03.2022 practical workshops for teachers with MUDr. Jaroslava Chlupová and lecturer Jakub Hovorka took place at the MŠ Berušky and MŠ Čtyřlístek in Benešov.     

APRIL

 • On April 7, 2022, another workshop for parents organized by the physiotherapy section took place at the Ivaň kindergarten.
 • On 23 April 2022 a workshop for teachers from the Božetěchova kindergarten in Brno was held with physiotherapist Mgr. Martina Haklova.
 • Workshops for parents with psychologist Mgr. Aneta Šírková were held in Ivaň kindergarten on 26 April 2022 and in Božetěchova kindergarten on 27 April 2022.
 • On 29 April 2022, teachers from the Velké Pavlovice and Ivaň kindergartens attended a workshop with physiotherapist Mgr. Martina Haklova and Mr. Jakub Hovorka.

MAY

 • Screening of children in all five kindergartens involved in the project took place throughout May.
 • 3.5.2022 a workshop for parents took place at the MŠ Velké Pavlovice with Mgr. Aneta Šírková.
 • 12.5.2022 a workshop for parents took place at the MŠ Berušky Benešov with Mgr. Zuzana Pavelcová.
 • 18.5.2022 a workshop for parents took place at the MŠ Čtyřlístek Benešov also with Mgr. Zuzana Pavelcová.
 • 27.5.2022 we organized an awareness-raising event for the public in Velké Pavlovice, where Mgr. Martina Haklová offered parents and children the possibility of podoscopic examination of the foot; Mr. Hovorka, the lecturer, explained and demonstrated to parents how to choose the right footwear for their children, which should protect the foot but not restrict it;
  a theoretical lecture on posture and the importance of children's movement literacy was given by MUDr. Jaroslava Chlupová, who then practically showed parents of children exercises on the topic of the foot, its mobility, flexibility and activity.

JUNE:

 • During June we examined the remaining children in the kindergartens.
 • 20.6. 2022, online meeting for parents of children from the MŠ Božetěchova was held with psychologist Mgr. Aneta Šírková.
 • 21.6. 2022, online meeting for parents of children from the MŠ Ivaň was held with psychologist Mgr. Aneta Šírková.
 • 21.6. 2022, online meeting for parents of children from the MŠ Berušky Benešov was held with psychologist Mgr. Zuzana Pavelcová.
 • 22.6.2022, online meeting for parents of children from the MŠ Čtyřlístek Benešov was held with psychologist Mgr. Zuzana Pavelcová.
 • 23.6. 2022, online meeting for parents of children from the MŠ Velké Pavlovice was held with psychologist Mgr. Aneta Šírková.

AUGUST:

 • 30.8.2022 information meeting for parents of children from the Kralice nad Oslavou kindergarten with MUDr. Jaroslava Chlupová
 • 30.8.2022 information meeting for parents of children from the Čtyřlístek Benešov kindergarten with psychologist Mgr. Zuzana Pavelcová

SEPTEMBER:

 • 5.9.2022 information meeting for parents of children from the Berušky Benešov kindergarten with psychologist Mgr. Zuzana Pavelcová
 • 6.9.2022 information meeting for parents of children from the Pozořice kindergarten with MUDr. Jaroslava Chlupová
 • 8.9.2022 information meeting for parents of children from the Velké Pavlovice kindergarten with Mr. Jakub Hovorka
 • 12.9.2022 we started screening of children at the Pozořice kindergarten
 • 15.9.2022 screening examination od children at the Čtyřlístek Benešov kindergarten
 • 16.9.2022 screening examination of children at the Kralice nad Oslavou kindergarten
 • 21.9.2022 screening examination of children at the Berušky Benešov kindergarten

OCTOBER:

 • 5.10.2022 screening examination of children at the Velké Pavlovice kindergarten
 • 6.10.2022 workshop for parents at the Velké Pavlovice kindergarten with psychologist Mgr. Aneta Novotná Šírková
 • 12.10.2022 workshop for parents at the Kralice nad Oslavou kindergarten with psychologist Mgr. Aneta Novotná Šírková
 • 12.10.2022 workshop for teachers at the Velké Pavlovice kindergarten
 • 12.10.2022 screening examination of children at the Velké Pavlovice kindergarten
 • 13.10.2022 workshop for parents at the Pozořice kindergarten with psychologist Mgr. Aneta Novotná Šírková
 • 13.10.2022 workshop for parents at the Čtyřlístek Benešov kindergarten with psychologist Mgr. Zuzana Pavelcová
 • 15.10.2022 workshop for teachers at the Kralice nad Oslavou kindergarten
 • 20.10.2022 workshop for parents at the Čtyřlístek Benešov kindergarten with psychologist Mgr. Zuzana Pavelcová
 • 21.10.2022 screening examination of children at the Velké Pavlovice kindergarten

NOVEMBER

 • 4.11.2022 screening examination of children at the Berušky and Čtyřlístek Benešov kindergarten
 • 5.11.2022 workshop for teachers at the Berušky and Čtyřlístek Benešov kindergarten
 • 11.11.2022 screening examination of children at the Velké Pavlovice kindergarten
 • 26.11.2022 workshop for teachers at the Pozořice kindergarten

We are preparing more information ...