Pohyb jako prevence

Kdo jsme | Lokomoce

Jsme tým odborníků z oblasti neurologie, fyzioterapie, pohybové terapie a psychologie, kteří vnímají pohyb jako základ fyzického i duševního zdraví. Vytvořili jsme unikátní koncept, který řeší nepříznivé dopady sedavého způsobu života na motorický, psychický a sociální vývoj dětí.

Co děláme

Vedeme dospělé a děti ke zdravému pohybu. Jsme přesvědčeni, že pohyb je radostnou a přirozenou součástí života dětí. Má nezastupitelnou roli v jejich vývoji, přináší dětem poznání sebe i svého okolí. Pohyb ovlivňuje psychickou pohodu dětí, pomáhá jim zvládat stres a vyjadřovat zdravou formou své pocity. Fyzické aktivity nabízíme hravým a zábavným způsobem.

Naší prioritou je zapojení projektu LOKOMOCE v mateřských školách v rámci celé České republiky. Díky tomu se děti naučí mít pohyb rády a budou jej využívat jako zdroj pohody a radosti po celý život.
Nabízíme systematické vzdělávání pro rodiče a učitele, jak děti podporovat v aktivním způsobu trávení volného času a tím zlepšovat jejich zdraví a psychickou odolnost.
Záštitou kvality je akreditace Ministerstva školství a mládeže.

  Další aktivity:

 • Realizujeme náš projekt „Pohyb do MŠ
 • Systematicky vzděláváme pedagogy mateřských, základních a středních škol
 • Nabízíme rodičům a učitelům vzdělávání v oblasti zdravého užívání digitálních technologií
 • Vedeme cvičení malých dětí
 • Pořádáme sportovní dny, kempy a tábory pro děti a mládež
 • Vzděláváme v pohybu pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími neurologickými onemocněními
 • Pořádáme letní pohybové kempy pro parkinsoniky
 • Vedeme individuální a skupinová rehabilitační cvičení v našem Pohybovém centru v Brně
 • V rámci osvěty se snažíme o obnovení prevence ve zdravotnickém systému ČR

Pořádáme semináře a workshopy pro:

 • Pedagogy a rodiče
 • Zaměstnance firem
 • Sportovní oddíly
 • Laickou veřejnost

Proč to děláme | Náš cíl

Dnešní moderní doba je spojená se stresem a nedostatkem pohybu v rámci sedavého způsobu života lidí, což vede k nárůstu somatických i psychických onemocnění. Chceme, aby lidé pochopili, že pohyb je základem života a celkového zdraví.

Moderní medicína nabízí často nákladná řešení a opomíjí se funkční pohled na člověka.

Platí, že prevence je stále nejlevnějším a nejjednodušším řešením.

A to je náš cíl.

Vedení dětí ke správnému pohybu

Aby si především rodiče uvědomovali důležitost vedení svých dětí ke sportu, aby jim vytvářeli od malička pozitivní vztah k pohybu, tak jako je učí dvakrát denně si čistit zuby. Vytvoření pozitivního vztahu k pohybu už u dětí v mateřských školách.

Pohybová výchova do všech škol

Pohybová výchova jako pravidelná součást výuky, díky které děti získají základní pohybové dovednosti a gymnastickou průpravu. Tato průprava je nutná pro schopnost stabilizovat a koordinovat pohyby s optimálním svalovým napětím, což vede k prevenci jejich úrazů.

Zdravější zaměstnanci

Lidské tělo je stroj. Chceme-li, aby fungovalo, musí být seřízené. Pokud se zaměstnanci firem naučí zacházet se svým tělem tak, aby si ho co nejméně poškozovali, sníží se jejich pracovní neschopnost.

Zdravější senioři

Zlepšit fyzický a psychický stav našich seniorů. Dát jim návod jak se i v tomto věku zdravě hýbat. Vnímat pohyb jako každodenní potřebu a znovu v nich probudit radost ze života a pohybu.

Tělesná výchova trochu jinak

Náplní hodin tělesné výchovy ve školách by neměla být pouze vybíjená a florbal, ale aby děti by nadále měly rozvíjet svoje všestranné pohybové dovednosti. Děti začnou mít tělocvik a pohyb znovu rády, protože budou-li „umět“ cvičit, bude je to bavit!

Zdravější generace mladých lidí

Pokud budou děti správně vedeny k pohybu, nebude na středních školách většina třídy osvobozena z tělocviku, protože se neumí pohnout nebo z důvodů zdravotních.