Pohyb jako prevence

Online přihláška

Vyplňte, prosíme, následující přihlášku. Povinná pole jsou označena červenou hvězdičkou. Vyplněná přihláška Vám přijde na e-mail(y), uvedeny v kontaktních údajích rodičů/zákonných zástupců.

Typ přihlášky

Údaje dítěte

Matka, otec nebo zákonní zástupci

Zdravotní stav dítěte a jiná sdělení

Souhlas zákonných zástupců

  1. Osobní údaje. Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracování osobních údajů obsažených v tomto formuláři. Poskytnuté informace slouží k zasílání informací souvisejících s vybranou aktivitou, případně ke sdělení důležitých informací o Vašem dítěti při nenadále vzniklé situaci během tréninku.
  2. Zveřejňování a publikování fotografií a videí z pořádaných akcí Lokomoce, z.s. Souhlasím s možností publikace fotografií a videonahrávek vyplívajících z činnosti Lokomoce, z.s., které zachycují našeho syna/dceru za účelem propagace činnosti.
  3. Pojištění. Vyjadřuji souhlas s tím, že při aktivitách kroužků Lokomoce, z.s. nejsou děti skupinově pojištěny.
  4. Zdravotní způsobilost dítěte. Potvrzuji, že můj syn / dcera nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení.